Добредојдовте на страната на Е-Даноци на Општина Прилеп. Лозинката за најава ја имате во добиеното решението за данок.
Доколку немате лозинка, можете да ја добиете во просториите на Општина Прилеп.

 
     
ЕДБ/ЕМБГ:
    
ЛОЗИНКА:
    
 
Најави се